top of page
  • Olga Wolska-Płonka

Badania UX przy ograniczonym budżecie: Jak zmaksymalizować wiedzę bez rozbijania banku
Prowadzenie skutecznych badań UX przy ograniczonym budżecie jest możliwe dzięki strategicznemu planowaniu celów badawczych, wykorzystywaniu istniejących zasobów, stosowaniu zdalnych i partyzanckich metod badawczych, angażowaniu własnych klientów, wykorzystywaniu narzędzi i platform internetowych oraz stosowaniu zwinnych i iteracyjnych podejść badawczych. Strategie te pomagają firmom optymalizować zasoby i podejmować świadome decyzje projektowe, jednocześnie spełniając potrzeby i oczekiwania użytkowników.Czym jest koszt przeprowadzenia badań?


Wydatki związane z przeprowadzeniem badania zależą od różnych czynników, takich jak metodologia badań, narzędzia i oprogramowanie, rekrutacja uczestników, zespół badawczy oraz to, czy badanie jest przeprowadzane online czy w laboratorium. Przykładowo, koszt przeprowadzenia testów użyteczności waha się od 500 do 30 000 USD lub nawet więcej, w zależności od wybranego podejścia. Zdecydowanie się na test na żywo za pośrednictwem agencji, która rekrutuje uczestników i moderuje go, może być dość kosztowne, podczas gdy samodzielne przeprowadzenie testów użyteczności za pomocą oprogramowania online, zgodnie z zaleceniami NN Group, może kosztować od 250 do 1700 USD.research


Praktyczne strategie do osiągnięcia sukcesu


Projektowanie produktów i usług spełniających potrzeby i oczekiwania użytkowników jest niezbędne, a badania UX odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Jednak przeprowadzenie kompleksowych badań UX może być wyzwaniem dla wielu organizacji, zwłaszcza startupów lub małych firm z ograniczonym budżetem. Pomimo tych przeszkód, nadal możliwe jest przeprowadzenie wpływowych badań UX bez uszczerbku dla jakości i skuteczności.


Poniżej znajdziesz praktyczne strategie i opłacalne techniki, które firmy mogą wykorzystać do przeprowadzenia badań UX przy ograniczonym budżecie i podejmowania świadomych decyzji projektowych przy jednoczesnej maksymalizacji dostępnych zasobów.
Planuj strategicznie


Solidny plan ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności badań UX z celami biznesowymi i ograniczeniami budżetowymi. Rozpocznij od zdefiniowania celów badawczych i konkretnych pytań, na które należy odpowiedzieć. Zawężenie zakresu i skupienie się na najbardziej krytycznych obszarach zoptymalizuje wysiłki badawcze i budżet. Ustal priorytety działań badawczych w oparciu o ich potencjalny wpływ na sukces produktu. Zidentyfikuj podstawowe zadania użytkowników i punkty bólu, które wymagają natychmiastowej uwagi i skoncentruj się na tych obszarach.Wykorzystaj dostępne zasoby


Zmaksymalizuj zasoby już dostępne w Twojej organizacji. Przeprowadź wewnętrzny przegląd wcześniejszych badań, opinii klientów i danych analitycznych, aby zebrać istniejące spostrzeżenia. Może to stanowić podstawę do badań i pomóc zidentyfikować luki w wiedzy. Zaangażuj członków zespołu i interesariuszy w dyskusje i burze mózgów w celu generowania pomysłów i hipotez. Wykorzystaj ich wiedzę i perspektywy, aby poinformować o swoim podejściu do badań i skupić się na nich.Badania zdalne i partyzanckie


Rozważ zdalne testy użyteczności jako opłacalną alternatywę dla testów osobistych. Liczne platformy internetowe umożliwiają rekrutację uczestników, zdalne przeprowadzanie testów i zbieranie cennych informacji zwrotnych bez konieczności posiadania fizycznego laboratorium. Badania partyzanckie odnoszą się do przeprowadzania szybkich, nieformalnych testów użytkowników w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie, biblioteki lub przestrzenie coworkingowe. Takie podejście może przynieść cenne spostrzeżenia przy minimalnych kosztach, pozwalając na obserwację interakcji w świecie rzeczywistym i uchwycenie autentycznych zachowań użytkowników.Badania wśród własnych klientów


Jeśli masz ustaloną bazę klientów, jest to cenny zasób, który może pomóc w przeprowadzeniu badań. Angażując ich w różne działania badawcze z wykorzystaniem ich danych kontaktowych, można uzyskać cenne spostrzeżenia, które pomogą w podejmowaniu decyzji biznesowych. Możesz poprosić ich o udział w ankietach, wywiadach lub sesjach testowania użytkowników, aby zebrać te spostrzeżenia. Skutecznym podejściem jest zachęcenie ich do zaangażowania niewielką nagrodą, taką jak zniżka na produkty lub usługi lub karta podarunkowa. Zachęci to ich do udziału i pokaże, że doceniasz ich czas i wkład. Zapewniając atrakcyjną zachętę, można zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wyższego wskaźnika odpowiedzi i bardziej kompleksowych informacji zwrotnych.Wykorzytsaj narzędzia i platformy online


W dzisiejszej erze cyfrowej dostępnych jest wiele opłacalnych narzędzi i platform do badań UX. Narzędzia te mogą pomóc w uproszczeniu procedur badawczych, gromadzeniu i analizowaniu danych oraz współpracy z członkami zespołu, którzy pracują zdalnie. Na przykład, Google Forms i Typeform oferują bezpłatne plany ankiet i kwestionariuszy, które mogą pomóc w zebraniu cennych opinii użytkowników. Narzędzia takie jak Lookback, Validately i TryMyUI oferują zdalne testy użyteczności za rozsądną cenę. Mapy cieplne i narzędzia do śledzenia kliknięć, takie jak Smartlook i Hotjar, mogą również zapewnić ważny wgląd w zachowanie użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji. Jednak nawet podstawowe narzędzia, takie jak Teams lub Zoom, mogą być wykorzystywane do przeprowadzania wywiadów i testów, choć z większą trudnością w porównaniu do specjalistycznego oprogramowania. Niemniej jednak, gdy zasoby są ograniczone, środki te mogą nadal wykonywać swoją pracę.Użyj zwinnych i iteracyjnych metod badawczych


Przyjęcie zwinnego i iteracyjnego podejścia do badań może być bardzo opłacalne. Zamiast przeprowadzać jedno obszerne badanie, podziel je na mniejsze, ukierunkowane badania. Pozwala to na szybką walidację i iterację, zapewniając, że decyzje projektowe są zakorzenione w opiniach użytkowników. Ciągłe gromadzenie informacji zwrotnych i wprowadzanie iteracyjnych ulepszeń może udoskonalić wrażenia użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu budżetu. Takie podejście zmniejsza również ryzyko inwestowania zasobów w funkcje lub funkcjonalności, które mogą nie spotkać się z zainteresowaniem użytkowników.
Podsumowanie


Prowadzenie skutecznych badań UX przy ograniczonym budżecie jest możliwe. Dzięki starannemu planowaniu, wykorzystaniu istniejących zasobów i przyjęciu opłacalnych technik, firmy mogą zoptymalizować dostępne zasoby, jednocześnie prowadząc skuteczne badania. Zdalne badania, wykorzystanie narzędzi i platform internetowych oraz przyjęcie zwinnych i iteracyjnych badań to skuteczne metody osiągnięcia tego celu.
 

Przydatne linki:

Comments


bottom of page